τεχνική α.ε.
τεχνική α.ε.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995. Αποτελεί την νομική εξέλιξη άλλων εταιρειών , ιδιοκτησίας των ιδρυτών της , των οποίων η δραστηριότητα ξεκίνησε το 1983. Η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους εξής τομείς : Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξη Οικιστικών Συγκροτημάτων σε ιδιόκτητες εκτάσεις , εντός και εκτός Αττικής.

Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα και διαθέτει μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό μεγαλύτερο των 50 ατόμων και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η Εταιρεία είναι προσηλωμένη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συνεργάτες της είτε αυτοί είναι φορείς του Δημοσίου , είτε Ιδιώτες.