τεχνική α.ε.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου

1. Όροι 
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του , όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να αποφύγετε την χρήση αυτού του Ιστοτόπου. Τα υλικά και οι πληροφορίες που περιέχονται στόν παρόντα Ιστότοπο προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
2. Χρήση Αδείας
Η άδεια χορηγείται για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) της ιστοσελίδας της Τεχνική Α.Ε. για προσωπική, μη εμπορική προβολή και μόνο παροδική. Αυτή είναι η χορήγηση σχετικής αδείας και δεν είναι, η μεταβίβαση της κυριότητας. Υπό αυτή την άδεια δεν μπορείτε να: 
Τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα περιεχόμενα.
Χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική). 
Προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της Τεχνική Α.Ε. 
Αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλους ιδιόκτητους συμβολισμούς από τα περιεχόμενα ή να μεταφέρετε τα περιεχόμενα σε άλλο πρόσωπο ή Ιστότοπο είτε σε οποιονδήποτε άλλο server. 
Η άδεια αυτή παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να αρθεί από την Τεχνική Α.Ε. ανά πάσα στιγμή. Μετά την άρση της άδειας προβολής αυτών των περιεχομένων ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε συναφή πληροφορία που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. 
3. Αποποίηση 
Το περιεχόμενα στην ιστοσελίδα Τεχνική Α.Ε. παρέχονται "ως έχουν". Η Τεχνική Α.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποφασίζει να αποποιειθεί και αναιρέσει όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων. Περαιτέρω, Τεχνική Α.Ε. δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, σχετικά με την ακρίβεια, πιθανό αποτελέσματα, ή αξιοπιστία της χρήσης των περιεχομένων στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο , είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σχετιζόμενη  με τα περιεχόμενα της  είτε σε οποιεσδήποτε άλλες τοποθεσίες συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο. 
4. Περιορισμοί 
Σε καμία περίπτωση η Τεχνική Α.Ε. ή οι προμηθευτές της ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω της διακοπής των εργασιών) , που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των περιεχομένων της  ιστοσελίδας της  στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν η Τεχνική Α.Ε. ή οι εντολοδόχοι της έχουν ενημερωθεί  προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή τα όρια της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. 
5. Αναθεωρήσεις και Τυπογραφικά Λάθη 
Τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Τεχνική Α.Ε. θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Τεχνική Α.Ε. δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό στον δικτυακό τόπο της είναι ακριβές, πλήρες, ή τρέχων. Η Τεχνική Α.Ε. μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Τεχνική Α.Ε. δεν δεσμεύεται για την ενημέρωση των περιεχομένων του Ιστοτόπου της. 
6. Σύνδεσμοι 
Η Τεχνική Α.Ε. δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με τον  Ιστότοπό της και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν υπονοεί την επικύρωση από την Τεχνική Α.Ε. του εκάστοτε συνδεδεμένου Ιστοτόπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου Ιστοτόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 
7. Τροποποιήση των Όρων Χρήσης 
 Η Τεχνική Α.Ε. μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. 
8. Εφαρμοστέο Δίκαιο   
Κάθε αξίωση σχετική με την ιστοσελίδα της Τεχνική Α.Ε. διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. 
Αυτοί είναι οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.